Kystlynghei

Kystlynghei er et flere tusen år gammelt kulturlandskap formet gjennom brenning, beiting og slått. Opprinnelig strekker kystlyngheibeltet seg langs kysten fra Portugal til Lofoten. Landskapet er preget av artsrik lynghei uten trær av betydning.

Grunneiere og bønder ivaretar i dag slik utmark best gjennom skjøtsel og bruk. Dessverre er lønnsomheten i å bruke slik utmark  ikke alltid åpenbar for eierne. Vi ønsker å gjøre noe med dette slik at mer bevaringsverdig natur igjen kommer i bruk og artene beholder sine leveområder. 

80168sign1200.jpg