Brunbiene

Brune bier var den opprinnelige honningbien langs den europeiske atlanterhavskysten.

 

Den er spesielt godt tilpasset våre klimatiske forhold og naturtyper. Brunbier er en egen underart honningbier og er av Norsk Genressurssenter-NIBIO klassifisert som kritisk truet.

Fra tidlig 1900-tall har import av sør-europeiske bier medført at den brune bia har hatt sterk tilbakegang. Egenskapene som gjør brunbiene særskilt egnet i vårt klima er i ferd med å gå tapt. Verneområdet i Flekkefjord, Sirdal, Lund og Sokndal fungerer som en genbank for å sikre disse egenskapene. 

Verneområdet er definert som et reinavlsområde for den brune bia og ble opprettet ved forskrift i 1987. Allerede tilbake til tidlig 1960-tall var lokale birøktere pionérer innen vern av brunbiene. Blant andre var John Glendrange og Stein Korneliussen foregangsmenn og autoriteter innen norsk birøkt. Vårt reinavlsområde er det eldste og største verneområdet for brunbiene i Europa. 

0336sign1200.jpg