Brunbienes egen wikipedia gir deg mye nyttig informasjon. 
brown_bee_wiki.JPG